O projektu

Součástí reprezentativní rezidenční čtvrti Rajský vrch jsou řadové domy, individuální rodinné domy (stavební parcely) a bytové domy s množstvím zeleně a společných ploch. Všechny etapy a fáze byly vyprodány několik měsíců před dokončením.

Na podzim 2017 byla dokončena druhá fáze bytových domů (F2 a F3) s celkem 56 byty, mezi kterými převládaly jednotky 3+kk a 4+kk. Bytové domy G2 a G3 s celkem 48 byty byly dokončeny v létě 2016.

Poslední fáze bytových domů bude dokončena v zimě 2018/2019. Souběžně vznikne i nebytový objekt H, kde jsou uvažovány zdravotnické služby.

Poslední fáze bytových domů bude disponovat dostatečným počtem parkovacích stání. Část jednotek je uzpůsobena pro obyvatele s tělesným handicapem - ideální i pro seniory.

Svým vnějším designem, barevností fasád, zvolenými materiály, prací s exteriérem, ale i komorním a velmi příjemným měřítkem všechny objekty F i G navazují na protilehlé řadové rodinné domy. Architekti z ateliéru KAAMA mysleli na zelený parter, stejně jako plastické tvarosloví s působivě vyosenými bočními hranami domů.

Všechny bytové domy jsou na dohled chystanému parku, jenž nabízí vedle množství zeleně rovněž dostatek prostoru pro volnočasové aktivity a sport. Rozsahem, šíří možností i zamýšlenou kvalitou půjde o jeden z největších zelených areálů v Praze – provozně však zcela oddělen od Rajského vrchu.

Součástí projektu volnočasových aktivit se stane rovněž zážitková trasa Cesta k Doubravce. Obyvatelům Rajského vrchu otevře dětské hřiště, pobytové louky, Park Čihadla, meandry Rokytky i další krásná místa této části. Na konci stezky bude rozhledna podle návrhu Huti architektury prof. arch. Martina Rajniše.

I díky kreditu a úspěchu dosavadních etap Rajského vrchu poskytuje financování výstavby PPF Banka.