Slavnost stromů

Na Rajském vrchu každoročně pořádáme akce pro obyvatele i zájemce o bydlení v naší nové čtvrti.

K nejúspěšnějším dosud patřila Slavnost stromů, která proběhla v říjnu 2015. Sešlo se nám tehdy více něž 80 vyplněných anket ohledně stromů a herních prvků. Vše nám posloužilo jako cenný podklad pro výsadbu nové zeleně na Rajském vrchu i jako vodítko pro to, jaké komponenty budou součástí nového dětského hřiště. Fotogalerii si můžete prohlédnout na Facebooku zde.

Další akce proběhla na podzim 2017. Stalo se tak u příležitosti dokončení 2. fáze bytových domů a otevření dětského hřiště.